نمایندگی ها

اصفهان

نماینده اصفهان

شرکت بازرگانی پادراتوس نصف جهان نمایندگی فروش محصولات سانیمو- پادراتوس و نان و شیر
شماره تماس: 03134587163
09136309693
09921612931-40

تهران

نماینده تهران

شرکت پادراتوس نصف جهان آماده بررسی صلاحیت نمایندگی فروش در استان تهران می باشد.

فارس

استان فارس

شرکت پادراتوس نصف جهان آماده بررسی صلاحیت نمایندگی فروش در استان فارس می باشد.

خراسان رضوی

نماینده خراسان رضوی

شرکت پادراتوس نصف جهان آماده بررسی صلاحیت نمایندگی فروش در استان خراسان رضوی می باشد.

تبریز

نماینده تبریز

شرکت پادراتوس نصف جهان آماده بررسی صلاحیت نمایندگی فروش در استان آذربایجان شرقی می باشد.

مرکزی

نماینده اراک

شرکت پادراتوس نصف جهان آماده بررسی صلاحیت نمایندگی فروش در استان مرکزی می باشد.