1398/11/29

پنیرپیتزا2000گرم ویژه. تعداد در کارتن 5 بسته

1398/11/29

پنیرپیتزا 1000 گرمی. تعداد در کارتن 6 بسته

1398/11/7

پنیرپیتزا رنده شده 500 گرمی در دو نوع تک رنگ و دورنگ میباشد. تعداد در کارتن 12 عدد